ผังรายการประจำเดือน มิถุนายน 2556

FM 97.0 MHz Quality News Station Schedule

เวลา จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา
05.00-05.30 คุยข่าว เล่าเรื่อง
สุคนธ์ ชัยอารีย์
รอบทิศเศรษฐกิจ สุดสัปดาห์
ศิริพรรณ พงษ์ธานี/กนกวรรณ มัญญะหงษ์
05.00-05.30
05.30-06.00 05.30-06.00
06.00-06.30 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
ไพศาล/วรรณกิจ
ครูหญิงกับครูหยุย มาคุยกัน
ทิพวรรณ/ครูหยุย
06.00-06.30
06.30-07.00 06.30-07.00
07.00-07.30 ถ่ายทอดข่าว 07.00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 07.00-07.30
07.30-08.00 07.30-08.00
08.00-08.30 จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน
สุภาพ/นราพงษ์์
นายกฯยิ่งลักษณ์ พบประชาชน รายการธรรมะ 08.00-08.30
08.30-09.00 Healthy Flavor
หมออ้อย/หมอปอง
08.30-09.00
09.00-09.30 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ดนัย/อมรรัตน์
เสาร์เช้า เล่าข่าวลึก
รัศมิ์ชา/ภานุมาศ
เคาะข่าวเด่น
สุรเชษฐ/ณัฐพงษ์/ยุทธนา
09.00-09.30
09.30-10.00 09.30-10.00
10.00-10.30 Business Move
ยุทธนา กระบวนแสง
CSR Varity
ดลฤดี/กันยา/ทีมงาน
Live Variety Radio
พงษ์พิรัชและทีมงาน
10.00-10.30
10.30-11.00 10.30-11.00
11.00-11.30 Business  Line&Life
ม่อน  ณัฐกานต์ บุญสอน
TO BE NUMBER ONE VARITY
เตวิย์ เต้พันธ์
11.00-11.30
11.30-12.00 11.30-12.00
12.00-12.30 ถ่ายทอดข่าว 12.00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 12.00-12.30
12.20-13.00 12.20-13.00
13.00-13.30 มหานครในมุมมองใหม่
ณัฐ
มองเขาดูเรา รู้เท่ารู้ทัน
ศิวิลัย สมทรง
13.00-13.30
13.30-14.00 13.30-14.00
14.00-14.30 ชั่วโมงทำงาน
อ.โอวาท/อ.สุขุม/อ.เสรี
พูดจาภาษากฏหมาย
อ้วน อารีวรรณและทีมงาน
ขับกับอ้วน สินชัย
สินชัย ภมรพล (อ้วน)
14.00-14.30
14.30-15.00 14.30-15.00
15.00-15.30

Money Shot
ยุทธนา กระบวนแสงและทีมงาน

Inside พลังงาน
เทวัญ จงกลรอด
เวทีประชาธิปไตย
ณัฐ
15.00-15.30
15.30-16.00 15.30-16.00
16.00-16.30

Make Money
ธนพงษ์

Smart Eat Smart Buy
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
Blue Fan Radio
อมร และทีมงาน
16.00-16.30
16.30-17.00 16.30-17.00
17.00-17.30 จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน
สุภาพ/นราพงษ์์
จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์
นราพงษ์/กนกวรรณ์
17.00-17.30
17.30-18.00 17.30-18.00
18.00-18.30 ทั่วฟ้า คมนาคมไทย Logistic News 18.00-18.30
18.30-19.00 18.30-19.00
19.00-19.30 ถ่ายทอดข่าว 19.00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 19.00-19.30
19.30-20.00 ลูกทุ่งสุขภาพ
โดย นพ. สุรพล รักปทุม
คนดีเพื่อสังคม
นราพงษ์/เดือนแรม
19.30-20.00
20.00-20.30 ถ่ายทอดข่าว 20.00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 20.00-20.30
20.30-21.00 Energy Time
ดลฤดี/กันยา

97 Football Station

20.30-21.00
21.00-21.30 97 Football Station 21.00-21.30
21.30-22.00 21.30-22.00
22.00-22.30 22.00-22.30
22.30-23.00 22.30-23.00
23.00-23.30 23.00-23.30
23.30-24.00 23.30-24.00
00.00-00.30 97 Football Station 00.00-00.30
00.30-01.00 00.30-01.00
01.00-01.30 01.00-01.30
01.30-02.00 01.30-02.00
02.00-02.30 Sport Time
Football Livescore Update
02.00-02.30
02.30-03.00 02.30-03.00
03.00-03.30 03.00-03.30
03.30-04.00 03.30-04.00
หมายเหตุ : ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง  (06.00/09.00/10.00/11.00/14.00/15.00/16.00/17.00/21.00/22.00/23.00/24.00/01.00)

 


<