ย้อนหลัง - เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ เวลา 06.00-07.00 น

19 10 61 เปิดสนาามข่าวเศรษฐกิจ
18 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
17 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
16 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
15 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
12 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
11 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
10 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
09 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
08 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
05 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
04 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
01 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
03 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
02 10 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
28 09 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
27 09 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
26 09 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
24 09 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
21 09 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ