ย้อนหลัง - เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ เวลา 06.00-07.00 น

14 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
11 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
09 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
08 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
07 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
04 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
03 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
02 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
01 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
27 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
25 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
24 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
13 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
10 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
07 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
06 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
05 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
04 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
03 12 61 เปิดสนามข่วเศรษฐกิจ
30 11 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ