ย้อนหลัง - เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ เวลา 06.00-07.00 น

15 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
13 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
12 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
11 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
08 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
07 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
06 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
05 12 60 เปิดสนามข่าวเศรฐกิจ
04 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
01 12 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
30 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
29 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
28 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
27 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
24 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
23 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
22 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
21 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
20 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
17 11 60 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ