ย้อนหลัง - เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ เวลา 06.00-07.00 น

21 01 62 เปิดสนามเศรษฐกิจ
18 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
17 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
16 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
15 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
14 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
11 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
09 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
08 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
07 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
04 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
03 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
02 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
01 01 62 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
27 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
25 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
24 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
13 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
10 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
07 12 61 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ