ย้อนหลัง - Business line&Live เวลา 11.00-12.00 น.

20 06 61 Business Line&Life
19 06 61 Business Line&Life
18 06 61 Business Line&Life
15 06 61 Business Line & Life
14 06 61 Business Line & Life
13 06 61 Business Line & Life
12 06 61 Business Line&Life
11 06 61 Business Line&Life
08 06 61 Business Line&Life
07 06 61 Business Line&Life
06 06 61 Business Line&Life
05 06 61 Business Line&Life
04 06 61 Business Line&Life
31 05 61 Business Line&Life
30 05 61 business line&life
29 05 61 Business Line&Life
28 05 61 Business Line&Life
25 05 61 Business Line&Life
24 05 61 Business Line&Life
23 05 61 Business Line&Life