ย้อนหลัง - Business line&Live เวลา 11.00-12.00 น.

17 10 61 Business Line&Life
15 10 61 Business Line&Life
12 10 61 Business Line & Life
11 10 61 Business Line&Life
10 10 61 Business Line&Life
09 10 61 Business Line&Life
08 10 61 Business Line&Life
05 10 61 Business Line&Life
04 10 61 Business Line&Life
03 10 61 Business Line&Life
02 10 61 Business Line&Life
01 10 61 Business Line&Life
28 09 61 Business Line&Life
27 09 61 Business Line&Life
26 09 61 Business Line&Life
24 09 61 Business Line&Life
21 09 61 Business Line&Life
20 09 61 Business Line&Life
19 09 61 Business Line & Life
18 09 61 Business Line & Life