ติดต่อเรา

บริษัท เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ จำกัด
48/17 อาคารบุญลักษณ์ ชั้น5 ซอย 20  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง  กทม.10310
โทร. 02-936-1311  โทรสาร  02-936-9860
ฝ่ายขายโฆษณา     081-753-5363  
 
E-Mail:    saran_b@live.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz.
236 อาคารวิทยุ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบรรณาธิการ โทร. 02-691-7600    โทรสาร. 02-691-7600
ฝ่ายออกอากาศ โทร. 02-276-3632-3    
 
e-mail : radiofm97.0@gmail.com
 
SMS : พิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่าน  ส่งมาที่4890011

<